Brazilská Fila o plemeni

HISTORIE FILA BRASILEIRO

Historie fily je těsně spjata s historií Brazílie. Důležitá období v historii je pro filu spojena s historií, způsobem života a denními problémy, s kterými se potýkali první obyvatelé kolonie v Brazílii.
Většina moderních chovů byla „umělá“. Fila Brasileiro je výjimka. Tento fakt byl způsoben následkem pouhé nutnosti – obyvatelé kolonie potřebovali silného, snaživého psa, který by byl současně dobrý honák dobytka, dobrý lovec jaguárů, dobrý strážní pes a věrný společník. Toto je charakteristika fily. Kuráž a oddanost je jeho hlavní charakteristikou po staletí.

Po objevení Brazílie a jejího následného osídlení Portugalci kolem roku 1500 si dobyvatelé přivlastnili vše včetně jejich psů. Z Azorských ostrovů si dovezli Filu Terceirense psa pasáka, který neměl nic společného s Filou Brasileiro, s výjimkou jejího jména. Vzhledem k tomu, že v osadách nebyli už žádní psi kromě psů divokých, je pravděpodobné hledat původ zde.

Někdo si myslí, že jméno „FILA“ přišlo z portugalského psa Fila Terceirense; ale je také nutné poukázat na to, že „FILA“ v starověkém portugalském jazyce znamená „DRŽET“, a toto byla hlavní funkce Fila Brasileiro – zadržet na útěku otroky.

Ze starověkého bojovného psa (Engelsen Doggen nebo starověkých buldoků) získali jejich agresivní temperament, právě tak jako tvrdohlavost, barvu, typické ucho, vyšší nohy a vytrvalost.
Od mastiffa zdědil velkou těžkou hlavu, krátký krk, substance, mírnou křivočarou záď, umírněný souměrný ocas, kuráž, černou masku a také základní barvy mastiffa. Z bloodhounda fila přijala hojnou volnou kůži, vysloveně týlový vrchol, převislé pysky a lalok.
Je možné, že nějaký vliv na vývoj měli i obvyklé chovy, ale procento je tak nízké, že je zbytečné se o nich zmiňovat.
Původ Fily Brasileiro je jiště velmi temný, ale obecně se věří v křížení výše uvedených psů.

CELKOVÝ VZHLED

Typický moloss rodící se se silnými kostmi, pravoúhlá a kompaktní struktura, ale harmonická a úměrná.

Znaky a temperament

Výjimečná kuráž a statečnost je součástí jeho charakteristických rysů. Je poddajný a poslušný k jeho vlastníkům a rodině. Jeho věrnost se stala pro Brazilce příslovím. Velmi rád hledá společnost svého pána. Jeden z jeho charakteristických rysů je jeho „ojeriza“ směrem k cizincům. Je klidný, sebevědomý, neruší ho cizí zvuky a nové prostředí. Je nepřekonatelný hlídač majetku, má také vlastnost instinktivně honit velkou zvěř a hnát dobytek.

Chůze

Fila má dlouhou a pružnou chůzi, jejíž hlavní vlastností je tzv. velbloudí chůze, která způsobuje kymácivý pohyb. Během procházky udržuje hlavu níže než je osa zad. Při cvalu má hladký, volný a dlouhý krok. Vysoká rychlost je překvapující vzhledem k velikosti a silné stavbě těla.

Výraz

Při odpočinku je klidný, urozený a plný sebevědomí.

Hlava

Hlavu má těžkou a masivní, vždy úměrnou k tělu. Při pohledu shora je to tvar lichoběžníkový. Z pohledu ze strany je čenich a lebka v naprostém poměru.

Tělo

Silné, široké pokryto tlustou a volnou kůží. Hrudník je delší než břicho. Délka těla je stejná jako výška plus deseti procent, když měříme z bodu ramena k zádi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10704308_10203862863685945_1764346281935549992_o

Hrudník

Je hluboký a velký, sestupný k úrovni ohybů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výška

Psi: 65-75 cm

Feny: 60-70 cm

Váha                                                                         

Psi: minimum 50 kg

Feny: minimum 40 kg

Barva

Všechny pevné barvy jsou dovolená s výjimkou diskvalifikující bílé, myší šedi, skvrnitých psů a žlutohnědé. Strakaté provedení mohou základní barvy zbavovat buď méně nebo s velmi silnou sílou. Ve všech dovolených barvách jsou bílé mapky povoleny jen v malém měřítku na hrudi a cípku ocasu. Na ostatních částech těla je toto značení vyřazující.

Kůže

Jeden z nejdůležitějších charakteristických rysů je silná a volná kůže, která pokrývá celé tělo. Hlavně u krku je formování vysloveného laloku a v mnoha jednotlivých záhybech pokračujících k hrudi a břichu.

Vady


Kryptorchismus, monorchismus, albinismus 

Těžké vady


Krátká tlama, malé uši, vysoko nasazené uši, příliš světlé oči, tvorba vrásek na lebce v případě, že je pes v klidu, předkus, chybění dvou zubů, horizontální vrásnění pod hrdlem, které netvoří lalok, pronesený hřbet, úzká záď, ocas nesený stočený nad hřbetem, příliš malá hloubka hrudníku, jakékoliv odchylky u nadprstí hrudní i pánevní končetiny, přehnaně úhlené hlezno, nedostatečně prostorný pohyb.
Velmi těžké vady: Malá hlava, suchý horní pysk (bez pysků), při pohledu zepředu výrazný stop, vystupující oči, chybění 2 a více zubů bez ohledu na P1 , chybějící lalok, apatie nebo bázlivost, negativní reakce při výstřelu, kapří hřbet, rovná linie hřbetu (nestoupající k zádi), břicho příliš vtažené, kravský postoj, chybné úhlení pánevních končetin (rovná hlezna), slabé kosti, chybějící substance, přílišná velikost (více než 75 cm u psů a více než 70 cm u fen), bílé znaky, které pokrývají více než čtvrtinu těla, nedostatečná pigmentace okrajů očních víček, kulaté oči, kvadratická stavba těla.

 

                            10469313_10203862863405938_8532645629239113773_o_3

Vylučující vady


agresivita vůči majiteli                                                                      
zbabělost
růžová nosní houba
podkus
předkus, při kterém jsou při zavřené mordě vidět zuby
chybění jednoho špičáku nebo jedné stoličky s výjimkou M3
modré oči (porcelánové oko)
kupírované uši nebo ocas
záď níže než kohoutek
fily bílé, barvy myší šedi, skvrnité, black and tan a fily s merle faktorem         
příliš malá kohoutková výška (psi pod 65 cm, feny pod 60 cm)
nedostatek volné kůže
jiný krok než mimochod

Poznámka 


Psi musí mít viditelná, dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šourku.


DODATEK: test povahy popsaný v dalším odstavci byl do roku 1999 v zemi původu nutný k získání titulu šampiona:
Test povahy: je obvyklý pro všechny fily starší 12 měsíců, pokud se chtěly ucházet o titul vítěze. Jako šampionové musí mít doklad o tom, že obstály v testu povahy. Tento test povahy se prováděl na všech speciálních výstavách. Na velkých výstavách byl dobrovolný a záleželo na posuzovateli. Předpokladem bylo, že se test povahy skládal veřejně a mimo kruh pro posuzování.
Zkouška se skládala:
Napadení s holí: očekává se, že pes útočníka napadne zepředu, a to bez podpory pána, přičemž vystavovatel nebo předvaděč se nepohne z místa. Je zakázáno se psa dotknout nebo ho uhodit.
Test lhostejnosti k výstřelu: výstřely se odpalují ve vzdálenosti 5 metrů od psa. Pes má vyjadřovat pozornost a současně sebevědomí a jistotu.
Během celého předvádění v kruhu má posuzovatel analyzovat chování a povahu fily, a mimořádnou pozornost věnovat výrazu. Během testu povahy by se mělo sledovat:
- nelibost vůči cizím
- sebejistota, odvaha, rozhodnost a statečnost každého zvířete.